دانلود بهبود جوانه زني و کنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctoniasolani و Pythiumaphanidermatu

دوشنبه 7 فروردين 1396
16:57
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بهبود جوانه زني و کنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctoniasolani و Pythiumaphanidermatum با تيمار بذر توسط جدايه هاي تريکودرما تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بهبود جوانه زني و کنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctoniasolani و Pythiumaphanidermatum با تيمار بذر توسط جدايه هاي تريکودرما تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بهبود جوانه زني و کنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctoniasolani و Pythiumaphanidermatum با تيمار بذر توسط جدايه هاي تريکودرما تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بهبود جوانه زني و کنترل مرگ گياهچه چغندر قند ناشي از Rhizoctoniasolani و Pythiumaphanidermatum با تيمار بذر توسط جدايه هاي تريکودرما تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در کشاورزي

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر آنتاگونیستی جدایه های (CY9(T.hamatum، (C13F213,Th128(،T.harzianum،TV33(6)(T.koninigiopsis از قارچ که از خاک های ایران جدا شده بودند بر جوانهزنی بذور چغندرقند رقم جلگه و رشد گیاهچههای چغندرقند در حضور R.olani کو P.aphanidermatum عامل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه بررسی شد. به این منظور بذور چغندرقند به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در سوسپانسیون اسپور با غلظت 2x10%Spore/mI جدایه های آنتاگونیست قرار داده شدند، تا در این مدت اسپورهای آنتاگونیست جوانه زده وفعالیت های متابولیکی را آغاز نمایند. نتایج حاصل نشان داد که جوانه زنی در بذور آلوده به پیتیوم تیمارشده با جدایه آنتاگونیست C13F213 در مقایسه با شاهد آلوده به طور معنی داری به میزان 50 % افزایش یافت و نیز باعث افزایش معنیدار وزن تر و خشک گیاهچه به میزان 52 % در مقایسه با شاهد آلوده به پیتیوم شد. جوانه زنی در بذور آلوده به R.solani با جدایه های (TH128, CY9, TV33(6 به میزان 60، 63 و 60% بود و در مقایسه با شاهد آلوده به طور معنی دار افزایش نشان داد و جدایه TH128 سبب افزایش معنی دار وزن تر و خشک به ترتیب 22 و 32 % در مقایسه با شاهد شد. بیشترین بوته سبز شده پس از ششروز در شاهد به طور میانگین 4/3 (آب به مقطر) و حداقل آن در تیمار با R.solani به میزان 1 عدد بود. دراین شرایط جدایههای تریکودرما TV33(6), Th128, CY9 و C13F213 در حضور رایزوکتونیا توانستند با شاهد (آب مقطر) در یک گروه آماری قرار گیرند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات