دانلود تأثير سبک هاي رهبري بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي عدالت ادراکي در شرکت بهره برداري نفت و گا

دوشنبه 2 اسفند 1395
3:52
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تأثير سبک هاي رهبري بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي عدالت ادراکي در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثير سبک هاي رهبري بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي عدالت ادراکي در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تأثير سبک هاي رهبري بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي عدالت ادراکي در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثير سبک هاي رهبري بر عملکرد کارکنان با نقش ميانجي عدالت ادراکي در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان تحت word :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری بر عملکرد و عدالت سازمانی درک شده در بین کارکنان شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسلیمان صورت گرفته است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، علی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش 732نفر از کارکنان این اداره بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 258 نفر می باشد. برایسنجش متغیر های تحقیق از پرسشنامه های استاندارد شامل پرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) و سبک رهبری سالزمن(ساعتچی، کامکاری، 1389) برای سنجش عملکرد نیز از نمره ارزشیابی سه سال گذشته استفاده شده است. آلفای کرانباخ نشان دادپرسشنامه ها از قابلیت اعتماد یا پایایی مطلوب برخوردار است.همچنین برای سنجش عملکرد کارکنان از نمره ارزشیابی سه سال گذشتهاستفاده شده است.از نرم افزارهای SPSS 22 و لیزرل برای تجزیه و تحلیل استفاده شد از ضریب همبستگی پیرسون و روش معادلاتساختاری برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان داد: رهبری دستوری بر عدالت سازمانی تأثیر منفی داشته ولی بر عملکرد تأثیرمعنادار ندارد، تأثیر سه سبک رهبری حمایتی، رهبری مشارکتی و رهبری تفویضی بر عدالت سازمانی و عملکرد مستقیم و معنادار بود.ضمن اینکه نتایج نشان داد عدالت سازمانی در تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد نقش میانجی معنادار دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات