دانلود Explanation of differences between vulnerability and risk concepts in coastal hazards researc

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:27
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود Explanation of differences between vulnerability and risk concepts in coastal hazards research (with special focus on future sea level rise) تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود Explanation of differences between vulnerability and risk concepts in coastal hazards research (with special focus on future sea level rise) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود Explanation of differences between vulnerability and risk concepts in coastal hazards research (with special focus on future sea level rise) تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود Explanation of differences between vulnerability and risk concepts in coastal hazards research (with special focus on future sea level rise) تحت word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي مخاطرات طبيعي و بحران هاي زيست محيطي ايران، راهکارها و چالش ها

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

Generally, vulnerability describes qualities of location, structural condition, past incidence of events, and the like that render an entire coast, individual communities, or even particular coastal structures likely to suffer damage and loss and associated socioeconomic impacts. But they are not the events that cause disaster (like coastal storms, exceptionally high tides). Sea level rise is a phenomenon especially subject to much confusion about vulnerability and risk. A general prediction of future sea level rise is often treated as risk factors. Apart from uncertainties in the climate and ocean models that form the basis for such predictions, forecasted rates of sea level rise really only set conditions for events like coastal storms comprising the actual hazard. However, if high resolution data are available to constrain hazardous, short term increases in sea level in time and space for a reach of coast, then some probabilistic determinations may be made of yearly, seasonal, or monthly risk. Most coasts in the developed world have data available which are capable of resolving exceptional sea level high stands to hourly levels of temporal resolution and, equally critically, location. It is increasingly evident that the variability in climate and sea level has displayed a sharp upswing since the middle 0691s. This recent phase, possibly heralding a major global climate shift, is the period from which risk assessments of hazards from sea level high stands should be based. The results of this research can make a substantial contribution to more accurate understanding of the risks resulted from sea level rise and do more accurate vulnerability and risk assessment of coastal areas.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود نقش آموزش دور در توسعه کارآفريني تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:25
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نقش آموزش دور در توسعه کارآفريني تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش آموزش دور در توسعه کارآفريني تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش آموزش دور در توسعه کارآفريني تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش آموزش دور در توسعه کارآفريني تحت word :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آموزش از دور یکی از محورهای اصلی توسعه کارآفرینی است؛ که با ایجاد فرصتها و امکانات نوینی،انتخاب کارآفرینان را گسترش و قابلیتهای او را افزایش داده است. هدف از این مقاله بررسی تاثیر آموزش ازدور در توسعه کارآفرینی نیروی انسانی است نتایج بیانگر آناست که کارآفرینی محرک توسعه اقتصادی است و آموزش از دور پشتیبان و بسترسازاین فضای توسعه است. و مؤسسات با استفاده از روشهای جدید آموزش از دور و حذف بسیاری از محدودیت های زمانی و مکانی توانسته اند کمک شایان توجهی را از طریق انباشت سرمایه انسانی به توسعه کارآفرینی نیروی انسانی در کشور بنماید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود رابطه بين استعداد و انتخاب رشته و هدايت در دوره اول متوسطه در مدارس مجري برنامه تعالي مديريت

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:23
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود رابطه بين استعداد و انتخاب رشته و هدايت در دوره اول متوسطه در مدارس مجري برنامه تعالي مديريت چييست؟ تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه بين استعداد و انتخاب رشته و هدايت در دوره اول متوسطه در مدارس مجري برنامه تعالي مديريت چييست؟ تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رابطه بين استعداد و انتخاب رشته و هدايت در دوره اول متوسطه در مدارس مجري برنامه تعالي مديريت چييست؟ تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه بين استعداد و انتخاب رشته و هدايت در دوره اول متوسطه در مدارس مجري برنامه تعالي مديريت چييست؟ تحت word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش چگونگی کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته درست و اثر عامل استعداد دانش آموزان پایه نهم متوسطه دوره اول در انتخاب رشته تحصلی در 4 مدرسه از مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت بوده است تحقیق حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است لذا تعداد نمونه با استفاده از روش کوکران بدست می اید روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی خوشه ای و مرحله ای استفاده شده است همچنی نتایج بیانگر وجود ارتباط بین استعدد و هدایت تحصیلی بوده است در این پژوهش از عوامل موثر ب رانتخاب رشته استعداد بوده است مشاوران تحصیلی نظر دبیارن، نظر والدین و دانش اموزان را سوال می کنند و شناختی که مشاوران تحصیلی از دانش آموزان در زمینه استعداد دانش آموزان دارند بهترین ملاک برای هدایت دانش اموزان به سمت انتخاب درست رشته تحصیلی می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 5 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مهندسي متابوليت هاي ثانويه در گياهان تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:21
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مهندسي متابوليت هاي ثانويه در گياهان تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مهندسي متابوليت هاي ثانويه در گياهان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مهندسي متابوليت هاي ثانويه در گياهان تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مهندسي متابوليت هاي ثانويه در گياهان تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه با محوريت کشاورزي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

مواد مؤثره ثانوی علاوه بر نقشی که در برهم کنش گیاه با محیط اطراف ایفا می کنند نقش مهمی نیز در بهبود سلامتی و کیفیت غذایی بشر دارند. تقاضا برای این ترکیبات افزایش خارق العاده ای یافته و بنابراین مهندسی پرسید متابولیت های ثانویه به استفاده از گیاهان به عنوان کارخانجات سلولی مورد توجه خاص قرار گرفته است. این ترکیبات یا به صورت طبیعی در پی وجود دارد یا به صورت خارجی تولید آن ها از طریق روش های سنتی یا زیست فناوری القا می شود. در گذشته چنین تغییراتی از طریق جهش های تصادفی و متعاقباً انتخاب سویه های بهبودی یافته، یا تغییری در شرایط محیطی گیاه در مزرعه صورت می گرفته است. خاصیت توانمندی سلول های گیاهی اجازه استفاده از تکنیک های کشت سلول، بافت و اندام را برای تولید متابولیت های کمیاب و گران قیمت ثانویه در محیط کشت بافت یا با استفاده از بیوراکتور می دهد. در برخی موارد مانند کشت ریشه مویی درون بیوراکتور نسبت به کشت متداول مزرعه تا 10 برابر عملکرد تولید مواد مؤثر را بالا می برد. تیمار توسط الیسیتورها ، بسیار کردن بیانی یا فعالیت ژن های و آنزیم های درگیر در مسیر ساخت متابولیت ، تبدیل ترکیب موجود ترکیب جدید، کاهش کاتابولیسم ترکیب مورد نظر، ایجاد پلی پلوئیدی ، دورگه گیری و غیره می تواند سبب تغییر در میزان و نوع ماده مؤثره ثانویه تولیدی در گیاهان شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله بررسي الگوهاي سامان پذيري و تطبيق پذيري در شکل گيري بافت روستايي و شهري يک منطقه(نمونه

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:19
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي الگوهاي سامان پذيري و تطبيق پذيري در شکل گيري بافت روستايي و شهري يک منطقه(نمونه موردي روستاهاي کردستان و شهرهاي آن) تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي الگوهاي سامان پذيري و تطبيق پذيري در شکل گيري بافت روستايي و شهري يک منطقه(نمونه موردي روستاهاي کردستان و شهرهاي آن) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي الگوهاي سامان پذيري و تطبيق پذيري در شکل گيري بافت روستايي و شهري يک منطقه(نمونه موردي روستاهاي کردستان و شهرهاي آن) تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي الگوهاي سامان پذيري و تطبيق پذيري در شکل گيري بافت روستايي و شهري يک منطقه(نمونه موردي روستاهاي کردستان و شهرهاي آن) تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
تعداد صفحات: 18
چکیده:
شکل گیری بافت و سامان دهی معماری و یکجانشینی یک منطقه همیشه تابع عوامل مختلف جزئی و کلی درتاثیرخردوکلان است دراین مقاله تاثیرات کلی و جزئی مقوله های اقتصادوفرهنگ بالاخص اقلیمی روی شکل گیری و بافت معماری روستایی و شهری را نشان میدهد دراین مقاله ابتدا تاثیر عوامل ذکر شده روی روند شکل گیری و بافت معماری روستاهای کردستان را نشان داده و ازآنجا که به گونه ایی دراغلب موارد بافت شهری متاثر ازبافت روستایی است همین عوامل تاثیر گذار درادامه روی برخی ازمحلات شهرهای کردستان نشان داده شده است دراینجا از3روستای بویم و تاریخی اورامان پالنگان و تنگی سربرای تحلیل بافت روستایی – واز شهرهای سنندج مریوان و پاوه برای تحلیل بافت و محلات شهری انتخاب شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود تاثير آموزش مديريت زمان بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان تبريز تحت wor

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:17
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تاثير آموزش مديريت زمان بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان تبريز تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثير آموزش مديريت زمان بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان تبريز تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تاثير آموزش مديريت زمان بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان تبريز تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثير آموزش مديريت زمان بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان تبريز تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در علوم انساني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین دانلود تاثير آموزش مديريت زمان بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان تبريز تحت word اجرا گردید. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی نواحی پنجگانه ی تبریز در سال تحصیلی 1343 49 ، تشکیل می دادند. دو کلاس 33 نفره ی پایه ی ششم ابتدایی از بین کلاسهای پایه ی ششم ابتدایی - ناحیه ی 3 تبریز به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و یکی از کلاسها به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده گردید. برنامه ی آموزش مدیریت زمان در جلسات 03 دقیقه ای و به صورت دو جلسه در هر هفته برای دانش آموزان گروه آزمایش به اجرا درآمد و گروه کنترل هیچ برنامه ای را دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مدیریت زمان تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشته است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 2 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله بررسي تاثير عصاره آللوپاتيک آفتابگردان بر جوانه زني، تخريب غشاهاي سلولي و ?در آميلاز گ

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:15
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير عصاره آللوپاتيک آفتابگردان بر جوانه زني، تخريب غشاهاي سلولي و ?در آميلاز گياهچه هاي ارزن وحشي ، سورگوم وحشي و سوروف تحت word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير عصاره آللوپاتيک آفتابگردان بر جوانه زني، تخريب غشاهاي سلولي و ?در آميلاز گياهچه هاي ارزن وحشي ، سورگوم وحشي و سوروف تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير عصاره آللوپاتيک آفتابگردان بر جوانه زني، تخريب غشاهاي سلولي و ?در آميلاز گياهچه هاي ارزن وحشي ، سورگوم وحشي و سوروف تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير عصاره آللوپاتيک آفتابگردان بر جوانه زني، تخريب غشاهاي سلولي و ?در آميلاز گياهچه هاي ارزن وحشي ، سورگوم وحشي و سوروف تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
چکیده:
این تحقیق جهت بررسی تاثیر دگرآسیبی عصاره آفتابگردان بر جوانه زنی، رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، آلفاآمیلاز و غلظت مالون دی آلدهید در گیاهچه ارزن وحشی، قیاق و سوروف به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و سه آزمایش جداگانه انجام شد. غلظت عصاره های آفتابگردان عبارت از 25، 50، 75 و 100 درصد بود. افزایش غلظت عصاره آفتابگردان سبب کاهش درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، فعالیت آنزیم کاتالاز، پراکسیداز و آلفا آمیلاز گیاهچه های هدف شد در حالیکه غلظت مالون دی آلدهید افزایش یافت. با افزایش غلظت عصاره آفتابگردان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهچه های هدف کاهش یافت. در عصاره 100 درصد آفتابگردان درصد جوانه زنی قیاق، سوروف و ارزن وحشی به ترتیب 73/3، 51/1 و 4/9 درصد بود. کمترین فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز تحت تاثیر عصاره 100 درصد آفتابگردان در گیاهچه های ارزن وحشی، قیاق و سوروف به ترتیب به میزان 2/3، 1/3 و 1/7 نانومول بر بذر بر دقیقه دیده شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله A Pattern Recognition System for Fault Analysis in TCSC Based Transmission Line تحت w

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:13
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A Pattern Recognition System for Fault Analysis in TCSC Based Transmission Line تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A Pattern Recognition System for Fault Analysis in TCSC Based Transmission Line تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله A Pattern Recognition System for Fault Analysis in TCSC Based Transmission Line تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A Pattern Recognition System for Fault Analysis in TCSC Based Transmission Line تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

This paper present an efficient pattern recognition system for fault classification and section detection in transmission line including Thyristor Controlled Series Compensator (TCSC). The proposed method extracts the features of the three line current samples by using S-Transform (ST). Afterwards, the constructed feature vector is applied as input to two Support Vector Machines (SVMs). The SVM models are trained to determine the fault type and section (whether the fault occurs before or after TCSC which is placed in middle of line) separately. A main characteristic of ST is that it uniquely combines a frequency dependent resolution of the time-frequency space. The proposed algorithm has been implemented on transmission line with TCSC for ten types of fault using PSCAD/EMTDC. The results signify that the combination of ST and SVMs (ST-SVMs) accurately classifies all types of fault and identifies fault section on a 400kV TCSC-based transmission line.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله تاثير نسبت هاي مختلف امگا 3 و امگا 2 جيره غذايي بر غلظت تري گليسريد سرم در يک سيکل تول

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:11
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثير نسبت هاي مختلف امگا 3 و امگا 2 جيره غذايي بر غلظت تري گليسريد سرم در يک سيکل توليد مثلي ماديان تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثير نسبت هاي مختلف امگا 3 و امگا 2 جيره غذايي بر غلظت تري گليسريد سرم در يک سيکل توليد مثلي ماديان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثير نسبت هاي مختلف امگا 3 و امگا 2 جيره غذايي بر غلظت تري گليسريد سرم در يک سيکل توليد مثلي ماديان تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثير نسبت هاي مختلف امگا 3 و امگا 2 جيره غذايي بر غلظت تري گليسريد سرم در يک سيکل توليد مثلي ماديان تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
به منظور بررسی اثرات نسبت های مختلف امگا3 و 6 جیره غذایی بر عملکرد فراسنجه خونی تری گلیسرید مادیان در یک سیکل فحلی تعداد 16 راس مادیان نژاد عرب (سن بین 3 تا 9 سال و وزن 300 تا 500 کیلوگرم) در قالب یک طرح کاملا تصادفی در 4 تیمار و مجموعا 4 تکرار گروه بندی شدند. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل : تیمار1، 40 گرم روغن ماهی/اسب/ روز. تیمار2، 40 گرم روغن آفتاب گردان/اسب/ روز. تیمار3، 20 گرم روغن ماهی و 20 گرم روغن آفتاب گردان/ اسب/ روز. و گروه 4؛ کنترل. آزمایش به مدت 40 روز به طول انجامید که جهت بررسی آبستنی، مادیان ها در طول سیکل اصلی کشش کردند. جهت بررسی تری گلیسرید در طول سیکل اصلی هر 5 روز از مادیان ها خون گیری بعد از 2 ساعت بعد از وعده غذایی صبح انجام گرفت که در همان روز نمونه ها جهت بررسی به آزمایشگاه فرستاده شد. بعد از بدست آوردن نتایج مشخص شد، استفاده از روغن ماهی باعث کاهش تری گلیسرید خون شده است و در گروهی که هیچ روغنی در جیره استفاده نشده است، میزان تری گلیسرید در طول آزمایش بیشتر شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله مديريت در عصر پست مدرنيسم فرآنوگرايي تحت word

پنجشنبه 17 فروردين 1396
4:09
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مديريت در عصر پست مدرنيسم فرآنوگرايي تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مديريت در عصر پست مدرنيسم فرآنوگرايي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مديريت در عصر پست مدرنيسم فرآنوگرايي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مديريت در عصر پست مدرنيسم فرآنوگرايي تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: 11
چکیده:
از جمله پارادایمهای جدید که در پاسخ به کاستی های پارادایمهای سنتی و نوگرای مدیریت در پاسخگویی به نیازهای فزاینده و درحال تغییر سازمان و جامعه مطرح شده است پارادایم مدیریت فرا نوگرا )پست مدرن( است. فرا نوگرایی، محیط سازمان را متلاطم ومتغیر میداند و در نتیجه با طرح هر گونه نظریه جامع در مورد مدیریت مخالف است و در برابر، برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل، به ترتیب: به نوآوری، سازماندهی فعال، ترغیب، هم آفرینی و خود-کنترلی، باور دارد. این تحقیق بیشتر با رویکرد نظری و فلسفی انجام شده و هدف آن، شناخت شاخصههای اصلی دیدگاه پستمدرن و بررسی تأثیر آنها در نظریه مدیریت است. نفیعقلانیت، رسمیت و قانونمحوری در امور سازمانی، استفاده از استعارههای متنوع و نرم برای سازمان، تنوع ساختارهای سازمانی و توجهبه گروههای خاص از جمله ویژگیهای نظریات پستمدرن مدیریت است. همچنین با توجه به تغییرات صورت گرفته در زمینه مدیریتبه اصول مدیریت نوین پرداخته شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات