دانلود مقاله بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن/خاک رس توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا با ک

جمعه 18 فروردين 1396
2:14
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن/خاک رس توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا با کمک کاتاليزورهاي دوساپورته زيگلردرناتا تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن/خاک رس توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا با کمک کاتاليزورهاي دوساپورته زيگلردرناتا تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن/خاک رس توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا با کمک کاتاليزورهاي دوساپورته زيگلردرناتا تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي خواص نانوکامپوزيت هاي پلي پروپيلن/خاک رس توليد شده به روش پليمريزاسيون درجا با کمک کاتاليزورهاي دوساپورته زيگلردرناتا تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

مورفولوژی و خواص ترمومکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/خاک رس، تولیدی به روش پلیمریزاسیون درجا، با استفاده از کاتالیزورهای دوساپورته زیگلر-ناتا، مورد بررسی قرار گرفته شد. در این روش جدید، خاک رس و منیزیم اتوکساید به عنوان پایه ساپورت کاتالیست مورد استفاده قرار گرفتند. مورفولوژی نمونه های تولیدی با استفاده از آنالیزهای XRD , TEM ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده توزیع یکنواخت و مناسب ذرات رس در ماتریس پلیمری و افزایش فواصل بین لایه ای و در نتیجه ایجاد ساختار کاملاً ورقه ورقه شده بود. ساختار کریستال نمونه های تولیدی با استفاده از کالریمتری تفاضلی پویشی (DSC) و خواص حرارتی آنها با استفاده از آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص مکانیکی نمونه های تولیدی بررسی و با پلی پروپیلن خالص مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن بود به با اضافه کردن مقدار اندکی خاک رس به ماتریس پلیمری خواص ترمومکانیکی بهبود قابل ملاحظه ای پیدا کردند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله طراحي الگويي براي عملياتي نمودن سند چشم اندازدر حوزه نظام اداري استاني تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:12
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحي الگويي براي عملياتي نمودن سند چشم اندازدر حوزه نظام اداري استاني تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحي الگويي براي عملياتي نمودن سند چشم اندازدر حوزه نظام اداري استاني تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله طراحي الگويي براي عملياتي نمودن سند چشم اندازدر حوزه نظام اداري استاني تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحي الگويي براي عملياتي نمودن سند چشم اندازدر حوزه نظام اداري استاني تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: 18

چکیده:

ایفای موثر نقش نظام اداری در زمینه سازی برای تحقق آرمانهای سند چشم انداز، مستلزم برخورداری از مدلی بومی و کاربردی جهت اعمال تغییراتی بنیادین در اجزای مختلف این سامانه است که از طریق پیاده سازی سیاستهای کلی نظام اداری (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، میسر خواهد بود. در این پژوهش با هدف یافتن چنین الگوی کاربردی تلاش می شود نا نظام اداری استان یزد بعنوان نمونه موردی، تحت مطالعه قرار گرفته و پس از تعیین چشم انداز بلندمدت، به طراحی سایر اجزای سند برنامه راهبردی تحول در نظام اداری استان، پرداخته شود. در این مسیر، مجموعه سیاستهای کلی نظام اداری بعنوان راهبردهای کلان، لحاظ و در چهار محور کلی طبقه بندی شده اند. در ادامه، به ازای راهبردها نیز چندین برنامه عملیاتی و پروژه اجرایی پیش بینی شده که پیاده سازی آنها می تواند اطمینان نسبی از تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در سطح استان، ایجاد نماید


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله مقايسه تحمل به خشکي بذور گوجهفرنگي و کاهو در مرحله جوانهزني با استفاده از مانيتول به ع

جمعه 18 فروردين 1396
2:10
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه تحمل به خشکي بذور گوجهفرنگي و کاهو در مرحله جوانهزني با استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشکي تحت word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه تحمل به خشکي بذور گوجهفرنگي و کاهو در مرحله جوانهزني با استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشکي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه تحمل به خشکي بذور گوجهفرنگي و کاهو در مرحله جوانهزني با استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشکي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه تحمل به خشکي بذور گوجهفرنگي و کاهو در مرحله جوانهزني با استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشکي تحت word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم

تعداد صفحات: 5

چکیده:

کاهش رطوبت خاک و خشکسالی یکی از شایعترین تنشهای زیست محیطی در طی مرحله جوانهزنی و سبز شدن گیاهان بوده که از موانع اصلی در تولید محصولات باغی در بسیاری از نقاط دنیا به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران محسوب میشود. هر گیاه و رقمی که بتواند در این مرحله مقاومت بیشتری نشان دهد، خواهد توانست سیکل اول رویش را موفقتر پشتسر بگذارد و تراکم کافی در واحد سطح تولید کند. در این راستا، به منظور بررسی و مقایسه مقاومت بذور دو گیاه باغی گوجه فرنگی و کاهو به تنش خشکی در مرحله جوانهزنی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در این آزمایش فاکتور اول گونه گیاهی در دو سطح (گوجه و کاهو) و فاکتور دوم تیمار خشکی ناشی از ماده مانیتول در چهار سطح صفر، 5-، 10-، 15- بار) بود. نتایج نشان داد که اثر نوع گیاه و سطوح تنش خشکی و اثر متقابل بین آنها بر صفات درصد جوانه- زنی، متوسط زمان جوانهزنی، بنیه بذر و درصد جوانهزنی نرمال و غیر نرمال بسیار معنیدار بود. به طوری که با کاهش پتانسیل اسمزی از صفر به 15 – بار در هر دو گونه درصد جوانهزنی، بنیه بذر و درصد جوانهزنی نرمال کاهش و متوسط زمان جوانهزنی و درصد جوانهزنی غیر نرمال افزایش یافت. همچنین مشخص گردید که در سطح تنش مشابه، گیاه گوجه فرنگی درصد جوانهزنی، متوسط زمان جوانهزنی و درصد جوانهزنی نرمال بالاتر و بنیه بذر و درصد جوانهزنی غیر نرمال پایینتری نسبت به کاهو دارد. بنابراین مقاومت به تنش خشکی در مرحله جوانهزنی در گوجه فرنگی بالاتر از کاهو بود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله Investigating the blanking/punching parameters using Gurson and shear criteria تحت wor

جمعه 18 فروردين 1396
2:08
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Investigating the blanking/punching parameters using Gurson and shear criteria تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Investigating the blanking/punching parameters using Gurson and shear criteria تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله Investigating the blanking/punching parameters using Gurson and shear criteria تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Investigating the blanking/punching parameters using Gurson and shear criteria تحت word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 9

چکیده:

Blanking/punching is one of the oldest sheet metal forming processes and is widely used and studied. This paper presents a simulation methodology, which aims to investigate virtually some sheet metal blanking process parameters. The simulation is performed using built-in damage criteria in Abaqus/Explicit named Gurson and shear models. Finally the results are compared with the experimental ones in metal forming literature and it is seen that they are in reasonably good agreement


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني مي

جمعه 18 فروردين 1396
2:06
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني ميهن) تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني ميهن) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني ميهن) تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند(مطالعه موردي صنعت محصولات لبني ميهن) تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و از نظر روش تحقیق از جمله تحقیقات علی، از شاخه میدانی می باشد. هدف اصلی پژوهش -حاضر بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و عملکرد برند در بین مشتریان صنعت محصولات لبنی میهن در استانخوزستان است. بدین منظور مدل تحقیق چی شیون و همکاران 2010مورد استفاده قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای تحلیل آماری -پژوهش از طریق توزیع حضوری در بین 384 مشتری محصولات لبنی میهن در استان خوزستان بدست آمد. آلفای کرونباخ نشان از پایاییمناسب و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل نشان از روایی مناسب پرسشنامه تحقیق داشت. آزمون کولموگروف اسمیرنوف -نشان داد توزیع داده ها نرمال است. آزمون T یک نمونه ای مستقل نشان داد وضعیت متغیرهای تحقیق مناسب است. از مدلسازی معادلات ساختاری SEM با استفاده از نرم افزار لیزرل جهت بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق و بررسی روابط میان متغیرها استفاده شد. بر اساسنتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق، اثر مستقیم مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند، شهرت شرکت و عملکرد برند مورد تاییدقرار گرفت. تاثیر شهرت شرکت بر ارزش ویژه برند، و عملکرد برند و همچنین ارزش ویژه برند بر عملکرد برند نیز تایید شد. اثرات غیرمستقیممسئولیت اجتماعی شرکت از طریق ارزش ویژه برند، و شهرت شرکت بر عملکرد برند نیز مورد تایید قرار گرفت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 5 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله بررسي ترک ها در بتن لاينينگ کانال هاي انتقال آب در استان آذربايجان غربي تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:04
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ترک ها در بتن لاينينگ کانال هاي انتقال آب در استان آذربايجان غربي تحت word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ترک ها در بتن لاينينگ کانال هاي انتقال آب در استان آذربايجان غربي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ترک ها در بتن لاينينگ کانال هاي انتقال آب در استان آذربايجان غربي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ترک ها در بتن لاينينگ کانال هاي انتقال آب در استان آذربايجان غربي تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: 7

چکیده:

امروزه انتقال آب برای مصارف مختلف به نقطه هدف، جزء لاینفکی از پیشرفت در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد .حال این انتقال چه توسط لوله های مخصوص این کار و یا چه توسط کانال های بتنی ایجاد شده باشد، معایب و مشکلاتی را به همراه دارد. در استان آذربایجان غربی به موازات افزایش احداث و بهره برداری از سدها جهت برآورده ساختن نیازهای استان در بخش آب شرب و کشاورزی ، ملزوم به استفاده از کانال های بتنی برای انتقال آب به مخزن و یا از مخزن به نقطه هدف می باشد .در این راستا ساخت اینگونه کانال ها در استان طی دهه اخیر روند صعودی چشمگیری را به خود داشته است. سوالات تحقیق: بررسی علل و عوامل سبب ایجاد ترک در بتن لاینینگ کانال ها ، همچنین چگونگی ممانعت از ایجاد و یا به حداقل رساندن از افزایش آنها را می توان از مسائل مهم این بررسی دانست .روش تحقیق: در این مقاله با مطرح نمودن روش هایی از جمله چگونگی اختلاط بتن و شرایط مناسب این کار و ; را به همراه مثال های ملموس، مطرح نموده و روش هایی را برای بهره گیری مشاوران و پیمانکاران پیشنهاد شده است . نتیجه گیری: با توجه به وجود پروژه های س د سازی گسترده در سطح استان و وجود شبکه وسیع کانال ها ی بتنی این سدها در گستره وسیعی از استان و نظر به اینکه استان آذرب ایجان غربی یک استان مهم در بخش کشاورزی می باشد و تأمی ن آب از ملزومات توسعه آن و صنایع وابسته می باشد بررسی و کنترل عواملی که در تخریب این شریانهای حیاتی در سطح استان موثرند کاملا لازم به نظر می رسد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده کاوي(مطالعه موردي: شرکت آب و فاضل

جمعه 18 فروردين 1396
2:02
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده کاوي(مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب) تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده کاوي(مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب) تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده کاوي(مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب) تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحي مدل براي پيشبيني رضايتمندي مشتريان با استفاده از داده کاوي(مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب) تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت، فرهنگ و توسعه اقتصادي

تعداد صفحات : 27

چکیده مقاله:

در این پژوهش که از حیث هدف، کاربردی و از جنبه ماهیت از نوع پژوهشهای همبستگی و همخوانی محسوب میشود، درابتدا با مطالعه و بررسی حوزهکاری شرکت آبفا، شاخصهای خدماتی که بر رضایت و عدم رضایت مشتریان شرکت موثر بودند، شناسایی شد و سپس با استفاده از دادهکاوی قواعد و روابط بین خدمات ارائه شده به مشتریان و رضایت آنها از سازمان شناسایی و همچنین با تعیین علل نارضایتی، یکمدل دادهکاوی ارائه شد. نتایج به دست آمده از مدل، دانش پنهان درون پایگاه دادههای نظرسنجی را در اختیار مدیران می گذارد و آنان را را در ارزیابی کیفیت خدمات، یافتن گلوگاهها و شناخت مشتری راضی و ناراضی به صورت هوشمند یاری نمود و به صورت کاربردی به آنان نشان داد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود بررسي روابط زوجين با والدين خود و مشکلات ناشي از آن تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
1:59
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي روابط زوجين با والدين خود و مشکلات ناشي از آن تحت word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي روابط زوجين با والدين خود و مشکلات ناشي از آن تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي روابط زوجين با والدين خود و مشکلات ناشي از آن تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي روابط زوجين با والدين خود و مشکلات ناشي از آن تحت word :

چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

 

 

مقدمه :

والر در این باب اشاره دارد به گرایش ناآگاهانه ای که در افراد وجود دارد، میل به این باشد که در زندگی زناشویی خویش تصویر دوست داشتنی والدین خود را جستجو می کنند (همان) با این نکته در حقیقت می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا فرد در انتخاب همسر خود آزاد است گاه ندانسته انتخاب می کند که همسان والدین خود باشد؟ آیا پدر و مادر علی رغم آزادگذاردن فرزندان خود را در این امر، در واقع نفوذ گاه کاملاً ناآگاهانه ای برایشان اعمال نمی کنند.

جامعه شناسان در تشریح رفتار انسان به وسیله محیط پیرامون برای تبیین حال، به تعمق در گذشته نمی پردازند که این کار روانکاوان است.

ترمان عقیده داردکه مرد خواستار ازدواج با دختری  است که مادرش را در خاطره او زنده می کند پاتریک نیز بر شباهت خصوصیات ظاهر زن با خصایص مادر تکیه می کند.

نتیجه گیری استروس مبنی بر اینکه هر یک از والدین در موضعی قرار می گیرند که از آن بر فرزندان خود تاثیر گذارند، می تواند به ما نشان دهد که در حقیقت بنیان تصویر آرمانی زناشویی در واکنش غریزی فرزند نسبت به مادر یا پدر خویش قرار ندارد بلکه بر اساس این تصویر مبتنی بر رفتارهای عاطفی آنهاست . نظریه همسان همسری به معنای این اصل است که در زندگی به ویژه آن کسانی که با هم ازدواج می کنند که مانند هم هستند به عقیده بسیاری از دانش پژوان شباهات و همسانی از نظر فردی یا اجتماعی، فرهنگی و ... نخست اشخاص را به سمت خود جلب می کند و آنگاه پس از آن که وصلت کردند خوشبختی خانوادگی آنها را تامین می کند (همان) فرضیه هایی که از این نظریه  استخراج می شود:

والدین با القاء طرز تفکر خود بر فرزندان خود اعمال نفوذ می کنند.

زوجین در زندگی زناشویی تصویر والدین خود را جستجو می کنند.

2-3 نظریه میدانی لوین

بسیاری از شرایط  اجتماعی از جمله شرایط زن و شوهر به شدت وابسته به شرایط زمانی و مکانی می باشد. شرایطی که با دارا بودن عناصر مختلفی می توانند در ابعاد گوناگون بر زندگی زن و شوهر از جمله رضایت و موفقیت در زندگی آنها موثر باشد بررسی اختلافات خانوادگی در قالب شرایط زمانی و مکانی خاص، ایجاب می کند که از نظریه میدانی لوین نیز استفاده شود. (مهدوی، 1375؛ 28).

لوین واژه فیلو (پهنه یا میدان) را از فیزیک برگزیده است و همانند آن رفتار انسانی را تابع عوامل مختلفی و به هم پیوسته می داند وی این عوامل را نیروهای میدان می نامد.

لوین عوامل مذکور را به دو گروه تقسیم می کند خصوصیات شخصی و محیطی بدین ترتیب رفتار هر فرد تابع خصوصیات شخصی او و خصوصیات محیطی است. (همان)

با استفاده از این می توان بسیاری از مسایل جامعه شناختی از جمله اختلافات خانوادگی را مورد تبیین قرار داد لوین معتقد است که به منظور بررسی زندگی زن و شوهر، باید عوامل محیطی و روانی مربوط به شرایط زن و شوهر که شامل انتظارات و خصوصیات همسر نیز می شود مورد تحلیل قرار گیرد (مهدوی،‌ 1375؛ 29).

از نظر لوین شخصیت و محیط مستقل از هم نیستند بلکه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند وی ارتباط و وابستگی متقابل عناصر فوق را در مجموع فضای زندگی می نامد (همان)، به این ترتیب نزاع زن و شوهر از دیدگاه این نظریه به قرار زیر است. دیگران مهم ومیزان آگاهی بر رضایت زوجین در نتیجه بر میزان اختلافات خانوادگی موثر است.

فرضیه های مرتبط با این نظریه:

زوجین به دلیل عدم شناخت از هم از والدین خود راهنمایی می جویند.

فضایی که زوجین در آن رشد کرده اند بر اعتماد به نفس زوجین موثر است.

3-3 نظرات کارشناسان و سایر موارد:

در برخی موارد ممکن است زوجین تحت تاثیر راهنمایی های اشتباه والدین خود قرار گیرند و درگیری هایی را درخانواده ایجاد کنند. در اینجا نیاز است بزرگترها و والدین بین احترام و شان ومنزلت والدین و همچنین دخالت تفاوت قایل شوند ( باباصفری، 271،‌ 39).

از نظر ویژگی های اجتماعی و فردی معمولاً‌ زوجینی که به والدین خود اجازه دخالت در زندگی خود را می دهند معمولاً ‌افرادی هستند که از کودکی حق انتخاب نداشته اند حتی در زمان ازدواج والدین برای آنها تصمیم گرفته اند و از کودکی به والدین خود متکی بوده در مقابل این گونه فرزندان والدین نیز به کودکان خود اجازه تصمیم گیری را نداده اند امروز نیز که مستقل شده اند هنوز شیوه قدیمی را به کار می برند.

فرضیه های استخراج شده در این بخش والدین و بزرگترها تفاوت بین احترام و دخالت را نمی دانند. زوجین تحت تاثیر رفتار عاطفی والدین به سمت آنها گرایش دارند.

زوجین به دلیل عدم استقلال فکری در زندگی زناشویی از والدین خود خط می گیرند.

6- متغیرهای پژوهش

متغیر وابسته این تحقیق روابط زوجین با والدینشان است و متغیرهای مستقل شامل استقلال فکری زوجین، شناخت زوجین از هم، القاء تفکرات والدین به زوجین،‌ وابستگی های عاطفی زوجین، فضای رشد زوجین در خانواده (پدرسالار یا مادرسالار بودن)، تحصیلات

7- تعریف عملیاتی

تعریف عملیاتی متغیرها در جدول زیر انجام شده است. 

زمستان 1387

منابع

ساروفانی،‌ باقر، درآمدی بر جامعه شناسی خانواده، 1381، نشر سروش.

برناردز جان، درآمدی بر مطالعات خانواده، (1952) ترجمه : قاضیان حسین، تهران، نشر نی، 1384.

اسکافی، مریم، آسیب شناسی ازدواج و انواع مشکلات خانوادگی، 1386، جهاد دانشگاهی مشهد.

باباصفری عباس، مشاوره خانواده و نحوه رفع مشکلات ناشی از دخالت های بیجا،‌نشریه پیوند، شماره 271.

 


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله روان شناسي رنگ ها در شهر اسلامي تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
1:57
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله روان شناسي رنگ ها در شهر اسلامي تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله روان شناسي رنگ ها در شهر اسلامي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله روان شناسي رنگ ها در شهر اسلامي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله روان شناسي رنگ ها در شهر اسلامي تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فناوری های نوین
تعداد صفحات: 9
چکیده:
رنگ ها همواره مورد نظر انسان بوده و از آغاز پیدایش شب و روز، تاریکی و روشنایی زندگی بشر تحت تأثیر این دو عامل بوده است. این مقاله به بررسی تأثیر رنگ ها بر روان آدمی در شهر آرمانی اسلامی پرداخته است. اهمیت موضوع روان شناسی رنگ ها در شهر اسلامی مبتنی بر ایجاد روحیه سرزندگی و شادابی، کار و فعالیت، رشد و پیشرفت می باشد. «بنفش»، و رنگ های فرعی «آبی، سبز، قرمز و زرد» هر کدام از رنگ های اصلی با ویژگی های شخصیتی انسان رابطه دارد. در قرآن و «قهوه ای، سیاه و خاکستری» حدیث، آیات و روایات معصومین(ع) توجه به رنگ ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می دهد که در شهر اسلامی آرمانی باید به آن توجه شود و بر اساس تأثیر هر یک از رنگ ها بر روحیه انسان، در ساخت و ساز، رنگ و تزیینات بناها و نماهای شهر، تولید پوشاک و رنگ مناسب پوشش، به انتخاب رنگ ها بپردازد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله جهاني شدن و آموزش الکترونيکي در آموزش عالي تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
1:55
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جهاني شدن و آموزش الکترونيکي در آموزش عالي تحت word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جهاني شدن و آموزش الکترونيکي در آموزش عالي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جهاني شدن و آموزش الکترونيکي در آموزش عالي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جهاني شدن و آموزش الکترونيکي در آموزش عالي تحت word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش بین المللی مدیریت
تعداد صفحات: 14
چکیده:
جهانی شدن تأثیر شگفتی بر تمامی ابعاد زندگی آدمی، به ویژه آموزش و پرورش در کلیه سطوح از ابتدایی تاآموزش عالی داشته است. به نحوی که چهره ی نظام های آموزشی در سراسر جهان تغییر کرده و اندیشه هایسنتی و رایج در باره تعلیم و تربیت و ابزارها و رسانه های آموزشی به سرعت رنگ باخته و جای خود را به اندیشه ها و روش های نوین داده است. در این راستا آموزش الکترونیکی به عنوان شیوه ای نوین در آموزشمورد توجه محافل و مراکز آموزشی قرار گرفته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که بررسی تأثیر جهانی شدن در به کارگیری آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی پرداخته شود. در اینراستا، ابتدا پس از مقدمه ای کوتاه در باب موضوع، به بررسی پارادایم جهانی شدن و تأثیر آن در آموزش عالی پرداخته شد. سپس، به تفصیل مفهوم آموزش الکترونیکی، ضرورت، اهمیت و هدف آن را به ویژه در آموزش عالی مورد بررسی قرار داده و در ادامه، به تشریح تأثیر جهانی شدن در کاربرد آموزش الکترونیکی در نظامآموزش عالی می پردازیم. پس از آن، راهکارهایی جهت رویارویی با ضروریات جهانی شدن در عرصه آموزش الکترونیکی ارائه گردید و در نهایت، با برشمردن مزایایی چون آموزش بدون نیاز به مؤلفه های مکان و زمان،کیفیت آموزش با توجه به مواد درسی بین المللی، کاهش هزینه نقل و انتقال دانشجویان بین المللی و ; به نتیجه گیری پژوهش پرداخته شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات