دانلود مقاله بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز تحت w

جمعه 18 فروردين 1396
2:56
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نگرش هاي زيست محيطي دانش آموزان مقطع دبيرستان (مطالعه موردي: شهرستان اهواز تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی حفاظت و برنامه زیری محیط زیست
تعداد صفحات: 9
چکیده:
آموزش های زیست محیطی یکی از مناسب ترین راه ها برای رسیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. اما اگراین آموزش ها به شکل رسمی در نیایند و در جریان آموزش کلاسیک ارزشیابی نشوند ممکن است جدی گرفته نشده و به سرعتفراموش شوند. بنابراین این پژوهش تحلیلی – مقطعی به دنبال میزان آگاهی دانش آموزان مقطع متوسطه است و برای رسیدن به این هدف، پرشسنامه هایی با 36 سوال در مورد مسائل زیست محیطی در جامعه آماری که شامل 973 دانش آموزان دختر توزیع شده است. برای بررسی اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارSPSSو همچنین برای آزمودن میزان آگاهی از مسائل زیست محیطی درنظر گرفته شده از آزمون کروسکال- والیس استفاده گردید. نتایج حاکی از این است که میزان آگاهی زیست محیطی بین دانش آموزان بیشترین رتبه مربوط به دانش آموزانی است که پدرانشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند. و همچنین دانش آموزانی که دارای سن 18 سال به بالا می باشند علاقه مندی بیشتری جهت حفاظت از محیط زیست دارند و در واقعافزایش میزان آگاهی با افزایش سن بیشتر می شود. در نهایت، میزان تحصیلات پدر و مادر در آگاهی و حساسیت دانش آموزان مقطع متوسطه نسبت به اهمیت و رعایت اصول حفظ محیط زیست مؤثر است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله معادلات منحني مشخصه در خاکهاي غير اشباع تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:54
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معادلات منحني مشخصه در خاکهاي غير اشباع تحت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معادلات منحني مشخصه در خاکهاي غير اشباع تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله معادلات منحني مشخصه در خاکهاي غير اشباع تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معادلات منحني مشخصه در خاکهاي غير اشباع تحت word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: 9

چکیده:

موضوع این مقاله بدست آوردن منحنی مشخصه ای درخاکهای غیر اشباع است که فرمولهای مختلف محققین را بررسی و روابط بین آنها و جزئیات منحنی مورد بحث قرارمی دهد و درهر فرمول نشان می دهد که چه عواملی درمنحنی مشخصه دخیل می باشد و نسبت تاثیر آین متغییرها تا چه میزان درمنحنی مشخصه می باشد همچنین درهر فرمول باتغییر دادن متغییرها گرافهای این فرمولها رسم می گردد و مشخص می کند که در هر نوع خاک بهتر است که ازچه فرمولی استفاده شو د در نهایت برنامه ای جهت رسم بهترین منحنی مشخصه در نرم افزار MATLAB ارائه می گردد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله بررسي اثر تعداد چاههاي مشاهدهاي در تخمين سطح ايستابي با استفاده از ژئواستاتيستيک تحت w

جمعه 18 فروردين 1396
2:52
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر تعداد چاههاي مشاهدهاي در تخمين سطح ايستابي با استفاده از ژئواستاتيستيک تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر تعداد چاههاي مشاهدهاي در تخمين سطح ايستابي با استفاده از ژئواستاتيستيک تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر تعداد چاههاي مشاهدهاي در تخمين سطح ايستابي با استفاده از ژئواستاتيستيک تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر تعداد چاههاي مشاهدهاي در تخمين سطح ايستابي با استفاده از ژئواستاتيستيک تحت word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تعداد صفحات: 10
چکیده:
یکی از راه های مدیرت کمی آبخوانها تخمین سطح آب برداشت شده از شبکه چاههای مشاهدهای است. هدف این پژوهشبررسی اثر تعداد چاه های مشاهدهای بر تخمین سطح آب با استفاده از سه روش زمین آماری کوکریجینگ، کریجینگ و روشمعین عکس فاصله در سه دشت مهم استان خوزستان می باشد. نتایج نشان داد که اگر تعداد چاههای مشاهدهای بیشتر و پراکنشآنها منظمتر باشد، تخمین سطح آب با استفاده از روشهای زمین آماری دقیقتر و دارای معیارهای ارزیابی مناسبتری می باشد.نتایج حاصل از برازش سه نوع نیمتغییرنما و نیم تغییرنمای متقابل کروی، نمایی و گوسین حاکی از برتری مدل گوسین داشت.همچنین در دو دشت دزفول و رامهرمز روش کوکریجینگ و در دشت زیدون روش کریجینگ به عنوان بهترین روش برای تخمینسطح ایستابی انتخاب شدند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله تشکلهاي مديريتي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:50
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تشکلهاي مديريتي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تشکلهاي مديريتي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تشکلهاي مديريتي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تشکلهاي مديريتي شبکه هاي آبياري و زهکشي تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

ارتقا مدیریت بهره برداری شبکه های ابیاری و زهکشی منوط به التزام عملی سازمان های ذیربط و کشاورزان می باشد ایجادتشکلهای بهره برداری و نگهداری از شبکه ها که در آن مشارکت موثر و متناسب بهره برداران شامل سازمان های ذیربط و به ویژه کشاورزان به صورت فعال وجود داشته باشد می تواند سهم مهمی را در ارتقا مدیریت شبکه ها به عهده بگیرد به خصوص در مواردی که شبکه ها دارای مسائل و مشکلاتی از نظر بهره برداری و نگهداری باشند با بکارگیری چنین سیاستی انتظار می رود که زمینه فعالیت مستقیم بهره برداران در مدیریت شبکه ها و ارتقا آن فراهم گردد در خصوص سازماندهی آب بران تجارب گذشته بیانگر موارد زیر است اول اینکه ارائه خدمات به آب بران بطور انفراد و برنامه ریزی شده با زیرساخت موجود در بیشتر طرحهای آبیاری وجود ندارد دوم اینکه اگر عرضه آب به آب بران نامطمئن باشد آنها نمی توانند برای ایفای نقش سازمان دهی شوند سوم اینکه عرضه مطمئن آب موقعی امکان پذیر است که برنامه عملیات بهره برداری از شبکه بطور واقع بینانه در ارتباط با زیرساخت موجود تدوین یابد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود تحقيق مباني جامعه شناسي دورکم تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:48
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق مباني جامعه شناسي دورکم تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق مباني جامعه شناسي دورکم تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق مباني جامعه شناسي دورکم تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق مباني جامعه شناسي دورکم تحت word :

مقدمه

هدف از گرد آوری این مطالب ادامه برخی نظریه های عمده در جامعه شناسی دور کم است. جامعه شناسی قبل از هر چند در تبیین پدیده های اجتماعی نیاز به نظریه دارد و آن طور که تاریخ پیدایش نظریه های جامعه شناسی نشان میدهد نظریات متعدد حاصل تلاش های فراوان متفکران برای شناخت هر چه بیشتر مسائل اجتماعی بوده است. این مقاله شامل سه بخش عمده است، بخش اول درباره زندگینامه دور کم،‌در بخش دوم جامعه شناسی دور کم و در بخش سوم سه تحقیق او درباره همبستگی اجتماعی شده است.

متفکرانی بزرگی همچون دور کم که فضا و گرایشات فکری عصر و زمان ما را پدید آورده اند تعلق خاطر مادام العمر و پایداری نسبت به ماهیت دین از خود نشان داده اند. در حقیقت بسیاری از آثار برجسته ایشان به توضیح خاستگاه و کارکرد دین اختصاص یافته است بنابراین در این مقاله سعی کردم که به سومین تحقیق او با نام درصدد بنیانی حیات دینی بیشتر بپردازم و تاکید اصلی من هم به همین موضوع جامعه شناسی دین دورکیم میباشد.

 

امیل دورکم (1858-1917)

امیل دورکم در جماعت یهودیان شرق فرانسه که اتحاد همبستگی دینی شدیدی میان اعضایش برقرار بود متولد شد او که فرزند یکی از روحانیون یهودی بود ضمن گذراندن تحصیلات عادی خود در مدرسه، زبان عبری و کتاب آسمانی و دیگر متون مقدس را مطالعه کرد. اگر چه این پس دقیقه مذهبی را بعد ها به واسطه توجهش به مدرنتیه مکرراً در زندگی شهری کنار گذاشت اما آثار آن بر جامعه شناسی مذهبی او کاملاً‌نمایان است. دورکم در تحصیلات دانشگاهی اش فلسفه خداند و بعد ها کرسی استادی دانشگاه بوردو را به دست ‌آورد با انتشار کتاب تقسیم کار در جامعه قوانین روش جامعه شناختی و خود کشی در دهه 1890 دورکم به صف اول روشنفکران فرانسوی پیوست و جامعه شناسی را به عنوان یک رشته دانشگاهی در فرانسه تثبیت کرد. در سا ل 1902 به پاریس رفت و با انتشار مجله سال جامعه شناسی، تعدادی از شاگردان خود را گرد هم آورد و تربیت کرد. طی جنگ جهانی اول پسر دورکم وبسیاری از شاگردان نزدیک او کشته شدند. این واقعه تاثیر جبران ناپذیری در سلامت او بر جا گذاشت و در نهایت به سال 1917 در گذشت.

 

مبانی جامعه شناسی دورکم

نخستین بحثی که درباره جامعه شناسی دورکم پیش می آید وجه وفاداری او به مثبت گرایی است. دورکیم در آغاز سخن به رد نظر کسانی می پردازد که می گویند جامعه شناسی ضرورتاً‌باید بر پایه فرضیات فلسفی بنا شود. به نظر او جامعه شناسی باید از فلسفه کاملاً جدا و مستقل باشد. لیکن فلسفه نمی تواند از علوم و درنتیجه از جامعه شناسی به کلی مستغنی شود. روشن است که این نظر دورکم بر محور فلسفه مثبت گرای چرخه.

دورکم همانند اگوست کنت سعی دارد تجدید فلسفه را بر مبنای دانش جدید جامعه تحقق بخشد و اصلاح روش علم را پیشنهاد میکند. دورکم تلاش زیادی که تا جامعه شناسی را از تحلیل های فلسفی دور کرده به توصیف های رایج در علوم طبیعی و فیزیکی نزدیک سازد. تحقیق او درباره خودکش با استمرار از داده های آماری تلاشی در این زمینه بود اما اعتقاد به «روح حجمی» در جامعه باز نشانی از فلسفه دارد. در هر صورت دورکیم با وضع قواعد روش علمی جامعه شناسی اثباتی را پایه گذاری کرده است. اولین قاعده در جامعه شناسی این است که واقعیت های اجتماعی باید به عنوان شی مورد توجه قرار گیرد. دومین قاعده تمایز بین طبیعی و مرضی است. در هر جامعه موقعی که امری عممیت کامل یافت نسبت به آن جامعه صورت طبیعی دارد در صورتی که ممکن است همان امور در جامعه دیگر چندان شایع و مورد قبول نبوده صورت غیر طبیعی یا مرضی د اشته باشد همچنین وقتی که امری به مقدار کمی در جامعه شیوع پیدا کرده از نسبت معینی تجاوز نکند برای آن جامعه طبیعی محسوب میشود ولی پس از گذر از ‌آستانه معینی این امر نیز جنبه مرضی به خود می گیرد.

 

گستره تفکر دورکیم

طرز تفکر جامعه شناسی دورکیم در کتب و آثار مختلف او از جمله در رساله دکتر ایش را با نام تقسیم کار اجتماعی منتشر شده و نیز بخشی از آرای وی در کتاب معروف قواعد جامعه شناسی بیان و منعکس شده است. آرا و اندیشه های دورکیم به چند قطب گرایش دارد به حدی که این امر مخل تجانس و یکنواختی نظریاتش شده است. دورکیم در آغاز به مکتب روانشناسی گرایش داشت و تئوری وجدان جمعی اساس همه جامعه شناسی وی محسوب میشد.

وجدان جمعی عاملی است از ماهیت خاص واقعیت اجتماعی را آشکار و تبدیل آن را به هر گونه واقعیت دیگر نا ممکن میسازد. دورکیم در کتاب قواعد روش جامعه شناسی می نویسد:‌ «جامعه، تنها حاصل جمع ساده از افراد نیست بلکه منظومه ای است متشکل از اتحاد افراد را به صورت یک واقعیت خاص با خصوصیات ویژه ظاهر میشود. بدون شک وجدان جمعی بدون وجدان های فردی موجودیتی ندارد اما این شرط اگر چه لازم است کافی نیست زیرا برای آنکه امر اجتماعی به وجود آید باید این وجدان های فردی به نحو خاصی به یکدیگر پیوندند و به طور خاصی با یکدیگر ترکیب شوند. در واقع زندگی اجتماعی حاصل این ترکیب است و در نتیجه همین ترکیب است که حیات اجتماعی را تبیین میکند. 


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود تحقيق آناليز فعال سازي نوتروني تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:46
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق آناليز فعال سازي نوتروني تحت word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق آناليز فعال سازي نوتروني تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود تحقيق آناليز فعال سازي نوتروني تحت word

فصل اول  
آنالیز فعال سازی نوترونی  
1-1 تاریخچه روش آنالیز فعال سازی نوترونی (NAA)  
1-2 اصول روش آنالیز فعال سازی نوترونی (NAA)  
1-3 انواع روش NAA  
1-3-1 انواع NAA از لحاظ روش کار  
1-3-2 انواع NAA از لحاظ نوع نوترونهای بمباران کننده  
1-3-3 انواع NAA از نظر زمان بندی  
1-3-4 انواع NAA از لحاظ امکانات و وسایل آنالیز  
1-4 چشمه های نوترونی  
1-4-1 چشمه رادیوایزوتوپی  
1-4-2 دستگاه مولد نوترون  
1-4-3 راکتورهای هسته ای  
1-5 آشکارساز اشعه گاما  
1-5-1 طرز کار آشکارساز اشعه گاما  
1-5-2 انواع آشکارسازهای اشعه گاما  
1-5-3 سیستم های اندازه گیری آشکارساز  
1-6 کاربردهای روش فعالسازی نوترونی  
1-6-1 کاربردNAA در صنایع  
1-6-2 کاربردNAA در علوم پزشکی  
1-6-3 کاربردNAA در کشاورزی و مواد غذائی  
1-6-4 کاربردNAA در مطالعات زیست محیطی  
1-6-5 کاربرد  در امور دادرسی  
1-6-6 کاربردNAA در باستان شناسی و هنر  
1-6-7 کاربردNAA در زمین شناسی و کانی شناسی  
فصل دوم  
راکتور MNSR و کاربردهای آن  
2-1 مقدمه  
2-2 تاریخچه راکتور MNSR  
2-3 چرخه سوخت و اقتصاد نوترونی در راکتور  
2-4-1 کاهش راکتیویته در اثرمصرف سوخت  
2-4-2 زهرآلودن(Poisoning) وسربار(Slag)  
2-4-3 اثرات دمایی  
2-4-4 ورود مواد جاذب به راکتور  
2-4-5 انحراف تصادفی قدرت راکتور  
2-5 اجزا راکتور MNSR  
2-5-1 قلب راکتور  
2-5-2 بازتابنده  
2-5-3 کندکننده  
2-5-4)کانالهای پرتودهی  
2-5-5 مخزن راکتور  
2-5-6 سیستم ها ی کنترل  
2-6 کاربردهای راکتور MNSR  
2-7 طرز کار آنالیز فعال سازی نوترونی با راکتور MNSR  
2-8 تجهیزات لازم در ساختمان آزمایشگاه راکتورMNSR  
References  

References

[1] J. C. Laul, Neutron activation analysis of geological materials, Atomic Energy review 173, (1979), 603-

]2[ سولفانیدیس. نیکلاس، ترجمه کوهی. رحیم، هادی زاده یزدی. محمد هادی،” اندازه گیری و آشکارسازی تابش های هسته­ای”، کتابستان مشهد

[3] D. Holm , Isotopic and nuclear analytical techniques in biological systems: A critical study -IX. Neutron activation analysis (Technical Report), upac, pure and applied Chemistry, 67, (1995), 1929-

[4] M. D. Glascock, H. Neff and K. J. Vaughn, Instrumental neutron activation analysis and multivariate statistics for pottery provenance, Hyperfine Interactions, 154, (2004), 95-

[5] J. M. Arias, C. E. Alonso and M. Lozano, Odd-Even nuclei in the A=100 nuclear Region, Nuclear physics, 466, (1987), 205-

]6[ وایدنر. ریچارد، سلز. رابرت، ترجمه بابایی. علی اکبر، صفا اصفهانی. مهدی،” مبانی فیزیک نوین”، مرکز نشر دانشگاهی تهران

]7[ یزدانپرست. عبدالامیر، شهابی. ایرج،” اندازه گیری فلاکس مطلق”، بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته­ای اصفهان، پاییز 1376

]8[ شهابی. ایرج، رضوانی فرد. مهدی،” آنالیز به روش فعال­سازی نوترونی”، سازمان انرژی اتمی ایران، بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته­ای اصفهان با همکاری انجمن هسته­ای ایران، 14 تا 16 بهمن 1385

[9] W. Liyn, Gamma ray spectrum and naa application software, Mnsr training material, China Institute of atomic energe, (1992), 1-

[10] W. ke, Neutron activation analysis technique with MNSR, Mnsr training material, China Institute of atomic energe, 36/1, (1991)

]11[ ترجمه شهابی. ایرج،” توصیف عمومی راکتور مینیاتوری”، بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان، پاییز 1377

]12[ افضلی شراره، احمدی نیار. عظیم، توکلی. عبدالله، رجایی. محمد، شجاعی. افشین،” آشنایی با روش آنالیز به طریق اکتیواسیون نوترون و کاربردهای آن”، بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقاتی و تولید سوخت هسته ای اصفهان، خرداد 1373

[13] T. Dean, New age nuclear, COSMOS magazine, April (2006)

[14] J. B. Hedrick, Thorium, U. S. GEOLOGICAL SURVEY-MINERALS INFORMATION, 78 ,(1997), 1-

[15] P. J. Potts and P. C. Webb, X-ray fluorescence spectrometry, Journal of Geochemical Exploration, 44, (1992), 251-

[16] J. G. Viets and R. M. Oleary, The role of atomic absorption spectrometry in geochemical, Exploration, 44, (1992), 107-

[17] I. Jarvis and K. E. Jarvis, Plasma spectrometry in the earth sciences:techniques, applications and future trends, Chemical Geology, 95, (1992), 1-

[18] Ian Jarvis and Kyme. Jarvis, Plasma spectrometry in the earth sciences, Elsevier Amsterdam, London, Newyork, Tokyo, (1992)

[19] M. Odegard, The use of inductively coupled argon plasma (ICAP) atomic emission spectroscopy in the analysis of stream sediments, Journal of Geochemical exploration, 14, (1981), 119-

[20] M. Totland and K. E. Jarvis, An assessment of dissolution techniques for the analysis of geological samples by plasma spectrometry, Chemical Geology, 95, (1992), 35-

[21] M. Borsier, Automated analysis of geological materials: What, how and why, Chemical Geology, 95, (1992), 93-

[22] J. N. Walsh, Use of multiple internal standards for high-preeision, routine analysis of geological samples by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry, Chemical Geology, 95, (1992), 113-

[23] M. H. Ramsey and B. J. Coles, Strategies of multielement calibration for maximising the accuracy of geochemical analysis by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry, Chemical Geology, 95, (1992), 99-

]24[ هولاس. جی. مایکل، ترجمه حسن پور. مسعود، طیاری. فرامرز،” طیف سنجی مولکولی (اصول و روشهای جدید)”، مرکز نشر دانشگاهی، تهران

]25[ لاژونن. لوری اچ ج، ترجمه منظوری لشکر. جمشید،” تجزیه اسپکتروشیمیایی به­وسیله جذب و نشر اتمی”، انتشارات دانشگاه تبریز 1378

]26[ گلستانی فرد و همکاران،” روش ها ی شناسایی و آنالیز مواد”، 1383، 361 صفحه

]27[ سازمان انرژی اتمی ایران، بخش راکتور مینیاتوری مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان، استفاده از نرم افزار SPAN V4.0

]28[ علی دلاور، احتمالات و آمار کاربردی، تهران انتشارات رشد،

[29] M. Shiva, A Stream Seviment Geochemical Explrotion in Arid Environment of East Iran, PhD Tezis, University Nottingham, England

]30[ حسنی پاک. علی اصغر، ” اصول اکتشافات ژئوشیمیایی”، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، 615 صفحه

فصل اول

آنالیز فعال سازی نوترونی

1-1 تاریخچه روش آنالیز فعال سازی نوترونی (NAA)

نوترون برای اولین بار در سال 1932 توسط چادویک از بمباران برلیوم بوسیله ذرات آلفا، بصورت عملی بدست آمد. البته قبل از کشف چادویک، راترفورد در سال1920 این ذره را بعنوان ترکیبی از الکترون و پروتون و بدون بار الکتریکی فرض کرده و آن را به همین نام شناخته بود

اولین آزمایش فعالسازی نوترونی در سال1936 توسط جرج هوسی (دانشمند مجارستانی) و شاگردش (هیلد لوی) در کپنهاک دانمارک انجام شد

چشمه های نوترونی و آشکارسازهای اشعه گاما، دو پایه اصلی روش فعالسازی نوترونی می باشند که هر دو در سالهای اولیه تولدNAA، بسیار محدود و کمتر قابل دسترس بودند و به همین دلیل، تا قبل از تکمیل اولین راکتور گرافیتی در ایالات متحده آمریکا در سال 1942، آنالیز فعالسازی نوترونی کمتر بعنوان روشی با حساسیت بالا به کار گرفته می شد

اما با ساخت آشکارساز سوسوزن(Tl)NaI در سال1953 و آشکارساز ژرمنیوم لیتیوم (Ge(Li)) در سال1960، انقلابی در کاربرد روشNAA بوجود آمد و این روش، از یک روش آکادمیک آنالیز مواد به یک روش حرفه ای در این عرصه تبدیل شد. پیشرفت کامپیوتر و اتوماسیون در سالهای 1970 و1980 روش فعالسازی نوترونی را به یک روش پیشرفته و با حساسیت بسیار بالا تبدیل کرد، به گونه ای که امروزه این روش به یک ابزار حیاتی در زمینه های مختلف علمی و صنعتی تبدیل شده است

1-2 اصول روش آنالیز فعال سازی نوترونی (NAA)

در روش NAA از نوترون بعنوان پرتابه استفاده می کنیم. وقتی یک نوترون با هسته هدف برخورد می کند، بدلیل درگیر نشدن در سد کولمبی می تواند براحتی تا حد برد نیروهای هسته ای به هدف نزدیک شود. درنتیجه، انرژی جنبشی نوترون به شدت کاهش یافته و ممکن است توسط هسته جذب شود. به این فرآیند گیراندازی نوترون (Neutron Capture) می گوییم. حاصل این واکنش یک هسته برانگیخته است

(1-1)[X+n]*                                                                                     هسته برانگیخته X(هسته هدف)

هسته برانگیخته به روشهای مختلفی می تواند واکنش کند، که مهمترین آنها عبارتند از

1)پراکندگی کشسان    2)پراکندگی غیرکشسان    3)گسیل ذره    4)تابش فوتون    5)شکافت

پیروی هسته برانگیخته از هر کدام از این واکنشها، علاوه بر اینکه به انرژی برانگیختگی هسته مرکب وابسته است، وابستگی مستقیمی نیز به سطح مقطع واکنش بین هسته هدف و نوترون فرودی دارد

معمولترین واکنشی که در روش NAA مورد استفاده قرار می گیرد، گسیل پرتو)(n, است

(1-2)

آهنگ جذب نوترون در هسته به سه پارامتر وابسته است

1) شار نوترون()    2) تعداد ذرات هدف(N)    3) سطح مقطع گیراندازی نوترون()

تعداد ذرات هدف را می توان از رابطه زیر محاسبه کرد

(1-3)

که در آنNa عدد آووگادرو،Wجرم هسته مجهول،M جرم اتمی آن و فراوانی ایزوتوپی آن است

بنابراین تعداد اتمهای رادیواکتیو شده در هر ثانیه و هر سانتیمتر مکعب از هدف، برابر است با

(1-4)

اما هم در هنگام تولید هسته رادیواکتیو و هم بعد از اتمام زمان پرتودهی، هسته های رادیواکتیو تولید شده، واپاشی می کنند. بنابراین راکتیویته یا همان تعداد هسته های رادیواکتو باقی مانده در نمونه برابر است با

(1-5)

که در آن، ثابت واپاشی هسته رادیواکتیو،T نیمه عمر هسته رادیواکتیو، ti زمان پرتودهی و td زمان واپاشی می باشد. معادله(1-5) اساس کار روش فعالسازی نوترونی است

حال نمونه را در برابر آشکارساز قرار می دهیم. اکتیویته ای که آشکارساز نشان می دهد را باید در ضریب آشکارساز، ضرب کنیم تا اکتیویته مطلق را بدست آوریم

(1-6)                                                                                (اکتیویته مطلق)

ضریب آشکارساز از دو پارامتر تشکیل شده است

(1-7)

الف) : راندمان (efficiency) آشکارساز بوده و خود به دو عامل وابسته است

1) چگونگی قرار گرفتن نمونه در برابر آشکارساز

2) راندمان ذاتی ماده تشکیل دهنده آشکارساز

ب) : که از ضرب دو عامل بدست می آید

1) احتمال رخ دادن واکنش مورد نظر (بین ذرات ورودی به داخل آشکارساز با مواد تشکیل دهنده آشکارساز) در طراحی آشکارساز

2) نسبت الکترون خروجی به کل الکترون تولید شده در آشکارساز است

1-3 انواع روش NAA

آنالیز مواد به روش فعال سازی نوترونی را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد

1-3-1 انواع NAA از لحاظ روش کار

ابتدا تقسیم بندی روشNAAرا از لحاظ نوع عملکرد و روش عملی، بررسی می کنیم. رابطه (1-5) اساس کار در روش NAA است و بنابر چگونگی استفاده از آن، آنالیز فعالسازی نوترونی را به4دسته تقسیم می کنند

1) روش مطلق

در این روش تمام داده ها و پارامترهای لازم در معادله(1-5) و همچنین پارامترهای مربوط به آشکارساز را اندازه گیری کرده و برای محاسبه هیچکدام از آنها از یک نمونه معلوم بعنوان استاندارد استفاده نمی کنیم. بدلیل دشواری های مربوط به محاسبه داده های هسته ای و راندمان آشکارساز و همچنین محاسبه سطح مقطع واکنش مورد نظر که به شدت به انرژی نوترونهای فرودی وابسته است، این روش کاربرد عملی چندانی ندارد و بیشتر برای Co، Au و Ni که بعنوان دیده بان شار نوترونی کابرد دارند، مورد استفاده قرار می گیرد

2) روش نیمه مطلق

در این روش برخی از پارامتر را به کمک استاندارد بدست می آوریم(اما نه همه آنها را). این روش نیز بدلیل مشکلات عملی در محاسبات و اندازه گیری ها، بجز دربرخی موارد خاص، چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد

3) روش استانداردسازی k0

در این روش از ضریب k0 استفاده می شود. این ضریب، نسبت پارامترهای هسته ای عنصر مورد نظر را به پارامترهای هسته ای یک عنصر مقایسه گر مانند طلا، مشخص می کند. بنابراین با بدست آوردن اکتیویته رادیوایزوتوپ های داخل نمونه و اکتیویته طلای مقایسه گر و همچنین محاسبه راندمان آشکارساز و شار نوترونی و با استفاده از ضریب k0، می توان غلظت بسیاری از عناصر را با دقت بسیار خوبی محاسبه کرد. البته این روش نیز با وجود اینکه از دو روش قبل بهتر است اما باز هم دشوارهای زیادی در محاسبه شار نوترون و مشخصات آشکارساز وجود دارد که باعث کاربرد کمتر این روش می شود

4) روش نسبی

در عمل بیشتر از روش نسبی برای تعیین عناصر در نمونه استفاده می کنیم. در این روش، نمونه و استاندارد، در یک کپسول قرار می گیرند، بنابراین با مقایسه اکتیویته مربوط به آنها بسیاری از محاسبات حذف می شوند

(1-7)

غلظت وزنی عنصر مجهول در نمونه را می توانیم از رابطه زیر بدست آوریم

(1-8)

که در آن G جرم کل نمونه و D غلظت جرمی است

بنابراین می توان معادله اساسی روش NAA نسبی را بصورت زیر بیان کرد

(1-9)

باوجود اینکه غلظت نسبی دیمانسیون ندارد، اما آن را بر اساس یا بیان می کنند. البته در برخی موارد تا غلظت های(چند نانو گرم در یک گرم از نمونه) نیز در این روش قابل محاسبه است

1-3-2 انواع NAA از لحاظ نوع نوترونهای بمباران کننده

حال می خواهیم تقسیم بندی روشNAA را از لحاظ طیف انرژی نوترونهای بمباران کننده، بررسی کنیم. برای این منظور ابتدا باید نوترونها را دسته بندی کنیم. بطور کلی طیف نوترونی را به 3 دسته زیر تقسیم می کنند

الف) نوترونهای حرارتی(Thermal neutron)

این دسته شامل نوترونهای کم انرژی (زیر 5/0) است. طیف نوترونهای حرارتی در دمای اتاق با انرژی 025/0 و سرعتی در حدود2200، براساس توزیع ماکسول- بولتزمن توصیف می شود. در بیشتر نقاط پرتودهنده یک راکتور، در حدود 90 تا 95 درصد کل نوترونها را نوترون های حرارتی تشکیل می دهند

ب) نوترونهای فوق حرارتی(Epithermal neutron)

نوترونهایی با انرژی بین 5/0 تا5/0 در این دسته قرار می گیرند. این نوترونها دارای انرژی متوسط هستند و بطور معمول در یک راکتور، در حدود 2% کل نوترونها را شامل می شوند

ج) نوترونهای سریع(Fast neutron)

این دسته از نوترونها دارای انرژی بیش از5/0 می باشند. متوسط انرژی نوترونهای سریع2 است. نوترونهای سریع در واکنشهای  به ندرت شرکت می کنند، اما در واکنشهایی که در آنها یک ذره هسته ای گسیل می شود، به خوبی شرکت می کنند (مثل واکنشهای،  یا ). ممکن است دریک نقطه پرتودهنده از یک راکتور، حدود 5% شار شامل نوترونهای سریع باشد

برای هر یک از برهمکنشهای بین نوترون-هسته، انرژی آستانه ای وجود دارد که این انرژی برای واکنش،حدود10 یا بیشتر و برای واکنشهای گسیل ذرات باردار مثلو، در حدود 1 تا 5 است. برای نوترونهایی با انرژی پایین تر،محتمل ترین واکنش است. در انرژی های حرارتی سطح مقطع واکنشبرای اکثر عناصر بالا بوده و بصورت تابعی از عکس سرعت نوترونتغییر می کند

بنابر دسته بندی نوترونها، روش آنالیز فعالسازی نوترونی را به 3 دسته تقسیم می کنیم

1) آنالیز فعالسازی نوترونی سریع(Fast NAA)

در این روش، نمونه را توسط نوترونهای سریع بمباران می کنیم. باتوجه به سرعت بالای نوترونهای سریع، در اکثر موارد قبل از اینکه هسته هدف نوترون را ببیند، نوترون سریع از کنار آن عبور می کند. بجز در عناصر سبک (با عدد اتمی کمتر از23و24)، سطح مقطع برخورد نوترونهای سریع با هسته های هدف پایین است و به همین دلیل درصد کمی از آزمایشهای فعالسازی نوترونی، از نوع سریع اند

2) آنالیز فعالسازی نوترونی فوق حرارتی(Epithermal NAA)

در این روش از نوترونهای فوق حرارتی استفاده می کنیم. در عمل این روش کاربردهای بسیار کمی دارد

3) آنالیز فعالسازی نوترونی حرارتی(Thermal NAA)

باتوجه به سطح مقطع زیاد نوترونهای حرارتی با اکثر عناصر دارند، معمولا از آنها برای روش آنالیز فعال سازی استفاده می شود. به همین دلیل هر جا ازNAAصحبت می کنیم، منظور استفاده از نوترونهای حرارتی است.

1-3-3 انواع NAA از نظر زمان بندی

روش آنالیز فعال سازی نوترونی را می توان براساس زمان اندازه گیری اشعه گاما، به دو دسته تقسیم کرد

نمودار شماتیک روش فعال سازی نوترونی

1) آنالیز فعالسازی نوترونی اشعه گامای آنی(Prompt Gamma NAA)

در این روش اشعه گامای آنی مورد مطالعه و اندازه گیری قرار می گیرد. این روش کاربردهای محدودی دارد و معمولا برای تشخیص مواد منفجره (براساس تشخیص درصد نیتروژن) مورد استفاده قرار می گیرد

2) آنالیز فعالسازی نوترونی اشعه گامای تاخیری(Delayed Gamma NAA)

در این روش، گاماهای تاخیری را آشکارسازی می کنیم. در اکثر موارد پس از فعالسازی، نمونه بطور همزمان دارای هسته های رادیواکتیو با طول عمر پایین و بالا می باشد. یکی از مهمترین مزایایی روش DGNAA در این نکته نهفته است که می توان با منتظر شدن برای واپاشی هسته های رادیواکتیو با طول عمر پایین، این تداخل را تا حد زیادی کاهش داد و حساسیت را بهبود بخشید. معمولا هرجا از آنالیز فعالسازی نوترونی سخن به میان می آوریم، منظورDGNAA است.

1-3-4 انواع NAA از لحاظ امکانات و وسایل آنالیز

در یک دسته بندی مرسوم دیگر، NAA را به دو دسته تقسیم می کنند

1) آنالیز فعال سازی نوترونی رادیوشیمیایی(Radiochemical NAA)

در برخی موارد عناصر مزاحمی در ترکیبات نمونه وجود دارند که در طیف سنجی، ایجاد مزاحمت می کنند. به همین منظور در روش رادیوشیمیایی، قبل از پرتودهی به کمک روشهای شیمیایی این عناصر مزاحم را از نمونه حذف کرده و بعبارت بهتر ایزوتوپهای خاصی را غلیظ می کنیم. البته این روش با توجه به زحمت و هزینه های بالا، خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرد

2) آنالیز فعال سازی نوترونی دستگاهی(Instrumental NAA)

اگر در آن از روشهای اتوماتیک و سیستمهای کامپیوتری استفاده می کنیم و می توانیم بیش از 30 عنصر را بطور همزمان آنالیز کنیم. این روش، یکی از پیشرفتها و برتری های مهم روش NAA نسبت به دیگر روشهای آنالیز مواد محسوب می باشد. زیرا علاوه بر دقت و سرعت بالا در آن، کار با این روش بسیار ساده است

1-4 چشمه های نوترونی


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود ارزيابي تطبيقي شاخص هاي عملکرد تجاري صنايع نساجي و چرم کشورهاي منتخب و ايران تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:44
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي تطبيقي شاخص هاي عملکرد تجاري صنايع نساجي و چرم کشورهاي منتخب و ايران تحت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي تطبيقي شاخص هاي عملکرد تجاري صنايع نساجي و چرم کشورهاي منتخب و ايران تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزيابي تطبيقي شاخص هاي عملکرد تجاري صنايع نساجي و چرم کشورهاي منتخب و ايران تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي تطبيقي شاخص هاي عملکرد تجاري صنايع نساجي و چرم کشورهاي منتخب و ايران تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دهمين کنفرانس ملي مهندسي نساجي ايران

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

صنعت نساجی و چرم سکوی رشد صنعتی بسیاری از کشورهای توسع یافت جهان بوده است اما امروزه تعداد محدودیت کشورها به دلیل فراهم آوردن رقابت پذیری در کسب و کارهایشان از آن بهره مناسب می پرد. در این مطالعه با هدف شناخت عملکرد تجاری این صنعت، تو دوری از برخی مقادیر شاخص های عملکرد تجاری در برخی کشورهای منتخب و ایران بررسی شد. سپس پرسش نامه اولویت بهبود شاخص های مدنظر در میان جامعه آماری از خبرگان این سند تهیه و توزیع گردید. یافته ها نشان داد حضور مؤثر در بازارهای بین المللی، مذاکره با خریداران خارجی مواد اولیه برای تولید و سرمایه گذاری در داخل کشور، ارتقای برند، ارزش افزوده و کیفیت محصولات داخلی، اشتقاق نوآوری با تحقیق و توسعه، آموزش کاربردی و برنامه ریزی در جهت افزایش صادرات، توفیق به اندام های داخلی محب توسعه بدهد و سرمایه گذاری برای تولید مواد اولیه مورد نیاز راهکارهای اولویت دار خبرگان صنعت برای بهبود شاخص های عملکرد صنایع نساجی و چرم است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود بهينه سازي ساختار گيت XOR در طراحي جمع کننده کامل با تکنيک GDI تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:42
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بهينه سازي ساختار گيت XOR در طراحي جمع کننده کامل با تکنيک GDI تحت word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بهينه سازي ساختار گيت XOR در طراحي جمع کننده کامل با تکنيک GDI تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بهينه سازي ساختار گيت XOR در طراحي جمع کننده کامل با تکنيک GDI تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بهينه سازي ساختار گيت XOR در طراحي جمع کننده کامل با تکنيک GDI تحت word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله طراحی و پیاده سازی جدیدی از یک گیت XOR با تکنیک GDI ارایه شده است .در این روش برای پیاده سازی توابع XOR و XNOR ساختار مداری جدیدی پیشنهاد شده که مشکلات ازدست دادن ولتاژ آستانه و اتلاف توان استاتیک در خروجی را از بین می برد و مدار دارای سویینگ کامل در خروجی می باشد و در ادامه با قرار دادن ترانزیستور SLEEP در ساختار سلول تمام جمع کنندهتوان کل مدار کاهش می یابد و با بهینه سازی اندازه W/L ترانزیستور ها سرعت مدار افزایش و توان و تاخیر حداقل می شود و با توجه به نتایج شبیه سازی و مقایسه با طراحی های دیگر، مدار پیشنهادی دارای کمترین ترانزیستور ، کاهش پیچیدگی و ضریب توان تاخیر انتشار PDP1 فوق العاده کمی برابر با 2/8e-15J است و ولتاژ منبع در مقادیر مختلف از نظر توان مقایسه شده است. شبیه سازی مدارات در تکنولوژی 180 نانو متر CMOS و توسط نرم افزار HSPICE انجام شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 2 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله به کار گيري نوعي پوشش صنعتي دو جزيي انعطاف پذير جهت آبندي مخازن بتني تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:39
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله به کار گيري نوعي پوشش صنعتي دو جزيي انعطاف پذير جهت آبندي مخازن بتني تحت word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله به کار گيري نوعي پوشش صنعتي دو جزيي انعطاف پذير جهت آبندي مخازن بتني تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله به کار گيري نوعي پوشش صنعتي دو جزيي انعطاف پذير جهت آبندي مخازن بتني تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله به کار گيري نوعي پوشش صنعتي دو جزيي انعطاف پذير جهت آبندي مخازن بتني تحت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: 11

چکیده:

قابلیت تراوایی(نفوذ پذیری)را میتوان به آسانی به این صورت تعریف کرد،که یک مایع بتواند از یک جسم صلب جریان یابد. جریان از طریق یک واسطه به وسیله یک اختلاف فشار باعث میشود. ضریب نفوذ پذیری، توصیف مشخصه نفوذپذیری مایع که از طریق مواد خلل و فرج دار موجود در مواد جامد ناشی از نقطه فشار باعث میشود. امروزه روشهای متداولی برای آبندی مخازن چون حفاظت کاتدی،طرح اختلاط بتن،نوع سیمان مصرفی،نوع دانه بندی بتن مصرفی میکروسیلیس و ; وجود دارد؛ یکی از روشهای مقرون به صرفه استفاده از ملاتهای آبندی ویا پوششهای صنعتی میباشد. سوالات تحقیق: در این مقاله به بررسی علل ضعف اجرایی مخازن که باعث نشتی مایع داخل آن میشود و راههای جلوگیری از خروج مایع با استفاده از یک نوع پوشش صنعتی (ملات آبند دو جزیی فلکسیسم توکا 4) و کاربرد آن در صنعت آبندی مخازن را مورد بررسی قرار میدهیم. فواید این ماده در اجرای سریع و آسان، قابلیت پوشاندن ترک، چسبندگی مناسب روی سطوح بتنی و مقاومت عالی در برابر یخ بندان ونمکهای یخ زدا میباشد. روش تحقیق: روش تحقیق بر اساس پروژه های اجرا شده در استان سیستان وبلوچستان، تجربیات و نتایج حاصله از اجرای این ماده در آن پروژهها میباشد. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به نتایج حاصله پس از اجرای این ماده در پروژه های مختلف و بررسی نتایج آبندی این ماده در سرعت، هزینه، انعطاف پذیری و راحتی اجرا بسیار مقرون به صرفه میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : ]

دانلود مقاله راههاي پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان تحت word

جمعه 18 فروردين 1396
2:37
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راههاي پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان تحت word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راههاي پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راههاي پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان تحت word ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راههاي پرورش تفکر خلاق در دانش آموزان تحت word :

یکی از مسائلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان ، روانشناسان و دانشمندان علوم انسانی را به خود مشغول نموده است چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در دانش آموزان ، نوجوانان و جوانان می باشد.
اصولا یکی از شاخصه های رشد و ارتقای علمی در هر کشوری شکوفایی و تجلی خلاقیت و ابتکار عمل به عنوان زیر ساخت آن جامعه می باشد. جوامعی که بتوانند خلاقیت نسل جوان را احیاء و شکوفا سازند ، از میزان قابل توجه توسعه- رشد و شکوفایی علمی برخوردار خواهند بود و بالعکس . به هر میزان که خلاقیت ، پرورش و تعالی نباید رکود علمی، صنعتی و فرهنگی را باید برای آن جامعه انتظار داشت.
خلاقیت مقوله ای است که علی رغم اهمیت فوق العاده درمباحث آموزشی سال ها زیر غبار فراموشی پنهان مانده است. اما اکنون گویا برخی بخش ها درآموزش و پرورش نقش حیاتی آن را باز شناخته اند و درصددند به مسئله خلاقیت بپردازند.
این اثر حاصل مطالعه چند کتاب در این زمینه به علاوه تجارب شخصی ده سال مدیریت است که امید است مورد توجه واستفاده علاقه مندان قرار گیرد.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود مقالات است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات